ОРС 

АРС 

Съвременните стандарти на обслужване налагат на всяка сериозна търговска фирма да обърне внимание не само на лоялните си клиенти, но и на тези, чиито очаквания не са били посрещнати. Във всеки един бизнес може да възникне проблем с обслужването, но това не означава, че клиентът е изгубен. Чрез ОРС е възможно не само да намерите заедно изход от тази ситуация, но и да съхраните взаимоотношенията между Вас и клиента. След адекватно решен спор, често пъти клиентите са не просто удовлетворени, но се превръщат и в лоялни посланици на Вашия етичен подход към тях.

ОРС  означава онлайн решаване на спорове. Това е последно поколение алтернативно решаване на спорове (АРС), което се извършва изцяло онлайн, без да се налага физическо присъствие на страните. Комуникацията се извършва лесно и удобно, по време, когато е възможно за всеки от участниците чрез съобщения под формата на чат и известия по e-mail.

ОРС е най-модерният, бърз и евтин начин да решите спор възникнал с недоволен потребител.  В център НАИС ОРС използваме принципите на медиацията, за да Ви подпомогнем да намерите взаимноизгодно решение с Вашия клиент.